Leasing to używanie rzeczy, które tworzą majątek innego przedsiębiorstwa. Najczęściej leasinguje się samochody, maszyny produkcyjne czy kosztowne narzędzia. Są firmy, które decydują się na odpłatne...