Kategoria: Leasing

Zakup sprzętu medycznego do szpitala

Jak wiadomo, sprzęt medyczny nie kosztuje mało. Jego zakup może wiązać się więc z ogromną inwestycją, na którą nie zawsze dany szpital może sobie pozwolić....

Rozwój firmy transportowej

Aby rozwój firmy transportowej mógł mieć miejsce, należy zadbać o to, aby mieć odpowiednie narzędzia do pracy. W tym przypadku będą to samochody ciężarowe. Im...

Leasing bez aneksów

Dlaczego polskie firmy decydują się na leasing? Bo leasingowanie się im opłaca. Umowy leasingowe zawiera się z specjalnymi firmami, które oddają do dyspozycji zgromadzony majątek....

Leasing online

Leasing to używanie przedmiotów, które stanowią majątek innej firmy. Najczęściej leasinguje się pojazdy, urządzenia produkcyjne czy specjalne narzędzia. Są instytucje, które decydują się na odpłatny...

Leasingowanie dla zakładów produkcyjnych

Leasing dla przedsiębiorstw jest opłacalny. O plusach płynących z dzierżawy decydują wytyczne, na których prowadzony jest leasing. Wynajem to prawo do wykorzystywania określonego urządzenia, za...